சனி, 18 அக்டோபர், 2014

நான் என்ற யோகி

நான் என்ற யோகி 

நான் என்ற என்னை 
பல வாறாகக் கிழித்துப் போடுகிறேன் 
சில்லு சில்லாகக் கிழித்து நொறுக்குகிறேன் 

என் எவ்வொரு துண்டும் 
ஒவ்வொரு யோகியாக உருவெடுக்கின்றன 
ஒவ்வொரு யோகியும் 
நான் என்ற நானாகவே மாறுகின்றன 

நான் என்ற என்னால் 
சுயமாக இயங்க முடியவில்லை 
நான் என்ற என்னால் 
எதையும் தீர்மானிக்க முடியவில்லை 

நான் என்ற என்னை இயக்குபவர்கள் 
எல்லாம் தெரிந்தவராக இருக்கின்றனர் 
கிழிக்கப்பட்ட என்னை 
நானே அறிந்திடாத அளவுக்குப் பதப்படுத்துகின்றனர் 
ஒரு புன்னகையினூடே 
எல்லாத்தையும் சாதிக்கின்றனர் 

நான் என்ற என்னை ஆள்பவர்களுக்கு 
ஒன்று மட்டும் தெரியவில்லை 
அவர்களுக்கு யோகியை 

தெரிந்திருக்கவில்லை


-யோகி 

1 கருத்து: