புதன், 13 ஜனவரி, 2016

தந்திரம்

யட்சியின் கனவு
பச்சை நிறத்திலானது
அவளின் இருண்மை
இரவில் வரும்
கானகங்களும் 
கரும்பச்சையாகவே
விரிந்திருதன
யட்சியின் அழகிய
கனவுகளில்
எப்போதும்
வரும் யட்சன்
இம்முறையும் வந்தான்
நாவினால்
அவளை ருசித்தவன்
முதலில்
அவளின் நெஞ்சை
பிளந்தான்
அவளின்
இதயத்தை அறுத்து
அவனின்
பெயரைச்சொல்லி
வீசி எறிந்தான்
அவளின் வயிற்றை
கிழித்து
கடைசியாய் அவள் தின்ற
அவனின் முத்தத்தை
எடுத்துகொண்டான்
இதுவே
எனக்கூறியவன்
வானகம் அதிர சிரித்து பறந்தான்...
யட்ச தந்திரம்
அவளின்
பச்சை கனவு
வானகம்
முழுவதும்
ரத்த வேட்டையாடியிருந்தது...

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக