செவ்வாய், 13 ஜனவரி, 2015

திட்டமிடுகிறேன்

திட்டமிடுகிறேன்
திட்டமிடாத என்னை நானே...
என் நாட்களின் மணி தியாளங்கள்
அனைத்தும் 365 நாட்களுக்குச் சமமானவை
காதல் மலரும் அதே
நேரத்தில் வெறுப்பும் மலர்ந்து தொலைக்கிறது
காமம் கொள்ளும் வேளையில்
ஒரு துக்ககுரல்
என்னைப் பதட்டமடையச்செய்கிறது
மரித்துப் பிறக்கிறேன்
ஒவ்வொரு கலவியிலும்
என் திடமான அஸ்தியில்
பூத்த ஒற்றை ரோஜாவில்
முற்கள் குத்துவதில்லை
எனக் காலதேவன் குறிப்பு
எழுதி வைக்கிறான்.
பொய்க்கு வசீகரம் அதிகம்தான்
உண்மையிடமிருந்து அது நழுவி போவது
எனக்கு தெரியும்மென  
அவன் உணர்திருக்கவில்லை

1 கருத்து: